Microsoft sẵn sàng các bản Service Pack cho nhiều công cụ phát triển

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hôm 12/5/2008, Microsoft đã tung ra các bản Service Pack beta cho nền tảng phát triển phần mềm Visual Studio 2008 và .Net Framework 3.5.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10059&t=pcolarticle