Microsoft phát triển phần mềm "dịch tài liệu" cho người khiếm thị

Gã khổng lồ phần mềm và Hiệp hội "Sách nói" DAISY sẽ cùng nhau phát triển một công cụ cho phép dịch các tài liệu Word ra file âm thanh số, phục vụ những người dùng khiếm thị hoặc có vấn đề về thị lực