Microsoft hỗ trợ Lào Cai xây dựng Chính phủ điện tử

    Gốc

    Thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ xây dựng Chính phủ điện tử tại tỉnh Lào Cai đã được ký giữa đại diện Tập đoàn Microsoft và tỉnh Lào Cai, ngày 9/4, tại Hà Nội.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244458/Default.aspx