Microsoft gia hạn việc hạ cấp xuống XP thêm 6 tháng nữa

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cho tới ngày 31/7/2009, khách hàng mua các phiên bản Windows Vista Ultimate và Business có quyền hạ cấp xuống Windows XP Professional nếu họ muốn.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11654&chnlid=20&t=pcolarticle