Microsoft đã phát hành XP SP3, khôi phục tự động phân phối Vista SP1

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Người dùng có thể sử dụng Windows Update để tải về các bản cập nhật Windows XP SP3 và Windows Vista SP1 hoặc tải trực tiếp tại Microsoft Download Center.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9984&t=pcolarticle