Microsoft công bố chi tiết về những thay đổi trong Vista SP1

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Microsoft thông báo chi tiết về những thay đổi trong Windows Vista Service Pack 1 (SP1), được tung ra ở dạng beta vào trung tuần tháng 12/2007.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8599&t=pcolarticle