Microsoft chấp nhận án phạt của Ủy ban châu Âu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Sau ba năm kháng án, cuối cùng Microsoft cũng phải đồng ý tuân thủ phán quyết về chống độc quyền do Ủy ban châu Âu đưa ra năm 2004 và chấp thuận nộp phạt 690 triệu USD.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107965&sub=76&top=41