Microsoft chào giá chống đối hợp đồng mua Yahoo

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-Cuộc bỏ phiếu do hãng Reuters phát động cho thấy phần lớn giới phân tích của Phố Wall đều nhận thấy Microsoft đang chuẩn bị chào giá chống đối ( việc chào giá để tiếp quản một công ty mục tiêu mà cả ban quản trị lẫn các cổ đông của công ty đều phản kháng) có trị giá hiện tại là 31 đô la/cổ phiếu bao gồm cả cổ phiếu và tiền mặt.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Doanhnghiep/42165/default.aspx