Microsoft "bắt tay" Lào Cai khởi động chính phủ điện tử

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Microsoft sẽ cung cấp giải pháp chính phủ điện tử (CPĐT) và hỗ trợ chuyển đổi trang tin điện tử hiện tại của tỉnh Lào Cai thành cổng thông tin điện tử, đó là nội dung thỏa thuận được hai bên ký kết sáng nay tại Hà Nội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119487&sub=76&top=41