Mĩ: Obama chuyển từ chính sách ngoại giao sang kinh tế

    Gốc

    VIT- Sau khi hoàn thành các bước của chính sách ngoại giao, Barack Obama dự định gặp gỡ các nhà tư vấn chủ chốt để thảo luận về kinh tế Mĩ

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Chinhsach/48233/default.aspx