Mexico: Voi chết, xe buýt cũng tan tành

    Gốc

    Hanoinet - Phát ngôn viên của Sở cảnh sát thành phố Mexico là Juan Sanchez cho rằng, cô voi 40 tuổi này đã trốn khỏi đoàn xiếc Circo Union.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=97259