Mexico: Diễn tập cách phản ứng trước một tai nạn nguyên tử

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Báo cáo của IAEA nêu rõ cuộc diễn tập là một "tai nạn hoàn toàn ảo" nên không có bất kỳ nguy hiểm nào đối với người dân cũng như môi trường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=74992