Metal Gear Solid sẽ có phần 5?

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Website huyền bí với đồng hồ đếm ngược, vừa được Studio Kojima thuộc Konami (Nhật Bản) giới thiệu, khiến nhiều người cho là trang chủ Metal Gear Solid 5.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2009/05/3B9AF429