Mệt mỏi xếp hạng & lo âu ''cống hiến''

Làn Sóng Xanh mất đi sức hấp dẫn với cả người trong và ngoài cuộc không hẳn bởi thị trường ca nhạc đi xuống, mà bởi chính những tiêu chí quẩn quanh của bảng xếp hạng được coi là đầu tiên và (một thời là) sáng giá nhất