Mercedes-Benz Việt Nam - Hướng đến giao thông an toàn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những bài tập nhằm tạo cho người lái khả năng phản ứng chính xác, nhanh chóng trong những trường hợp khẩn cấp được các chuyên gia của Mercedes hướng dẫn rất chi tiết và nhiệt tình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=35&NewsId=27751