Mèo tam thể đực tại sao lại hiếm đến vậy?

90% mèo tam thể đều là giống cái, tỷ lệ để có được một chú mèo tam thể đực là 1/3000

Mờ quý độc giả xem video: Tại sao mèo tam thể đực lại quý hiếm?

Trần Hương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video/meo-tam-the-duc-tai-sao-lai-hiem-den-vay-1994326.html