Mediplantex bị phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

  10 liên quanGốc

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

  Cụ thể, Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex bị phạt tiền 300 triệu đồng vì niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

  Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex vừa bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 70 triệu đồng với Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần - do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

  Theo đó, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán); Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán); Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-CN-HĐQT ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/VLC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kèm theo Bản cung cấp thông tin của Kế toán trưởng ngày 04/01/2021; Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán thay đổi trên 10% so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)./.

  PV/VOV.VN

  Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/mediplantex-bi-phat-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-chung-khoan-897812.vov