Mẹ tôi có được hưởng tiền tuất hằng tháng?

TT - Bố tôi đã mất sau khi nghỉ hưu. Khi bố tôi mất, mẹ tôi (sinh năm 1925) được hưởng một khoản tiền là 2.500.000 đồng (tiền mai táng và khoản trợ cấp khác...). Từ đó cho đến nay, mẹ tôi không được hưởng trợ cấp hằng tháng. Xin hỏi theo qui định của pháp luật thì mẹ tôi có được hưởng trợ cấp hằng tháng không? (H.M.L., P.Thuận Hòa, TP Huế)