Mẹ lạc con trong ngày đầu đi thi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cô vừa đi vừa kêu khản giọng tên con mà không thấy ai trả lời. Tìm mãi không thấy con, người mẹ lo lắng khóc lóc trước cổng trường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=74867