Mê đề

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    - Này ông, ông bảo thằng Tí ra hiệu thuốc mua giùm tôi viên thuốc an thần. Hôm qua tôi mất ngủ, mơ toàn thấy ong bay, ruồi bay...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/6/1/241995.tno