MCP bị phạt và truy thu thuế hơn 300 triệu đồng

Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu (HOSE: MCP) vừa cho biết đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP. HCM, thời kỳ kiểm tra năm 2017.

Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu bị phạt và truy thu thuế hơn 300 triệu đồng.

Theo đó, MCP bị phạt 20% về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp là hơn 48,6 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, công ty bị truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thiếu là hơn 243 triệu đồng. Đồng thời, công ty còn phải nộp 11,4 triệu đồng tiền chậm nộp. Như vậy, tổng cộng MCP phải nộp 303 triệu đồng về cho cơ quan thuế.

Theo Cục thuế TP. HCM, hành vi kê khai sai dẫn đến giảm thuế TNDN phải nộp trong hồ sơ khai thuế của MCP đã vi phạm Điều 9 Luật Thuế TNDN. Công ty bị xử phạt theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 10 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Công ty in và bao bì Mỹ Châu được thành lập từ năm 1957 với tên ban đầu là Nhà máy đồ hộp Mỹ Châu. Đến năm 1976, công ty được đổi tên là Nhà máy thực phẩm xuất khẩu Mỹ Châu. Đến năm 1999 chuyển thành công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán MCP ngày 28/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Anh Phan