MCG: Thêm doanh thu lớn từ bất động sản, lãi quý 3 cũng chỉ gần 330 triệu đồng

CTCP Cơ điện & Xây dựng Việt Nam – MECO (HOSE: MCG) vừa công bố BCTC quý 3/2014 với doanh thu đạt gần 280 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 174%, song đa phần các khoản chi phí trong kỳ cũng đều gia tăng khá mạnh, khiến lợi nhuận kỳ này bị “ăn mòn” và chỉ còn 330 triệu đồng.

Cụ thể, doanh thu của MCG trong kỳ này đạt 278.6 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (102 tỷ đồng). Đáng chú ý, trong kỳ này MCG ghi nhận gần 154 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bất động sản, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu quý 3, trong khi cùng kỳ năm trước đơn vị này “hụt” hẳn doanh thu từ mảng này.

Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí trong kỳ đều gia tăng mạnh, trong đó, chi phí lãi vay là 18 tỷ đồng, tăng 270% so với cùng kỳ (5 tỷ đồng); chi phí quản lý là 7.3 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh, MCG ghi nhận 329 triệu đồng lãi ròng trong quý 3/2014. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MCG đạt 33.5 tỷ đồng lãi ròng, theo đó thực hiện được 81% kế hoạch 2014 (41.3 tỷ đồng).

Tính đến 30/09, đầu tư tài chính ngắn hạn của MCG gần 14 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ có 205 triệu đồng. Hàng tồn kho chiếm 964 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm (1,193 tỷ đồng).

Qua 9 tháng đầu năm, MCG dường như đang cơ cấu lại các khoản nợ vay theo hướng ổn định và an toàn hơn khi nợ vay ngắn hạn giảm xuống 234 tỷ đồng, chỉ còn một nửa so với đầu năm; trong khi đó nợ vay dài hạn đã tăng lên 793 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm (638 tỷ đồng).

Tài liệu đính kèm:
20141117 - MCG - BCTC HOP NHAT Q3-2014.pdf

Gia Nguyên