MC Đan Lê: "Tôi biết ơn những kẻ đã bôi xấu mình"

Sau những tin đồn đã qua, Đan Lê nói về cảm xúc của mình: "Tôi biết ơn những kẻ đã cố tình bôi xấu mình vì nhờ có thế mà tôi được rèn luyện và hiểu rõ hơn các giá trị trong cuộc sống".