MBKE lãi 9 tháng giảm mạnh, cho vay ký quỹ tăng 39%

9 tháng đầu năm 2016, MBKE lãi sau thuế chỉ hơn 10,3 tỷ đồng, tức giảm mạnh 56,4% so với cùng kỳ năm trước.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chứng Khoán Maybank Kim Eng (MBKE) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu hoạt động đạt hơn 46,6 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, hoạt động môi giới đem về cho MBKE gần 17,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ cho vay các khoản phải thu là 26,7 tỷ đồng, tăng 44,4%.

Chi phí hoạt động quý III/2016 đạt gần 24 tỷ đồng, tăng mạnh 52% so với cùng kỳ năm 2015. Chi phí quản lý giảm 10,4% xuống mức gần 15 tỷ đồng.

Kết quả, MBKE ghi nhận mức lãi sau thuế quý III/2016 hơn 6,6 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2015.

MBKE lãi 9 tháng giảm mạnh, cho vay ký quỹ tăng 39% - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, MBKE lãi sau thuế chỉ hơn 10,3 tỷ đồng, giảm mạnh 56,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hết quý III/2016 tổng tài sản của MBKE đạt hơn 1.073,9 tỷ đồng, tăng 8,2% so với số đầu năm. Tiền và tương đương tiền của công ty giảm mạnh từ 235,7 tỷ đồng xuống còn 43,7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu giảm tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng.

Các khoản cho vay tăng mạnh 40% lên mức hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó, hoạt động ký quỹ đạt hơn 943 tỷ đồng (tăng 39%).