MBB: 25/10 ĐKCC trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%

Trước đó, ngày 30/9/2015, MBB đã thực hiện thanh toán cổ tức cho các cổ đông đợt 1 năm 2015 bằng tiền, với tỷ lệ 5%.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (mã MBB - HOSE) thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2015.

Theo đó, MBB sẽ thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 25/10/2016.

Trước đó, ngày 30/9/2015, MBB đã thực hiện thanh toán cổ tức cho các cổ đông đợt 1 năm 2015 bằng tiền, với tỷ lệ 5%.

Được biết, kết thúc quý II, lợi nhuận trước thuế của MBB đạt 979 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, MBB ghi nhận 1.862 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.508 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, riêng lợi nhuận sau thuế của riêng ngân hàng MB đã chiếm 99,7%, đạt 1.504 tỷ.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sau 6 tháng đầu năm ở mức 1,33%, giảm so với mức 1,6% tại thời điểm đầu năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 239 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với thời điểm đầu năm. Vốn điều lệ của ngân hàng tăng thêm 311 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 141 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5%. Tiền gửi của khách hàng đạt 190 nghìn tỷ, tăng gần 5%