MB phát hành kỳ phiếu bằng USD

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Từ ngày 6/5, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát kỳ phiếu bằng USD. Đây là lần đầu tiên trong năm nay MB phát hành kỳ phiếu USD.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/167465