May Việt Tiến được công nhận ưu tiên hải quan

Tổng công ty CP May Việt Tiến là một trong không nhiều doanh nghiệp dệt may như may Tinh Lợi, May 10, Công ty TNG (Thái Nguyên) được công nhận ưu tiên hải quan.

Tổng Công ty CP May Việt Tiến vừa được công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Cụ thể, tại Quyết định 3768/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Tổng Công ty CP May Việt Tiến (quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh), thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 36 tháng.

Sau thời hạn trên, nếu công ty đáp ứng các điều kiên quy định thì tiếp tục gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

May Việt Tiến là doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may Việt Nam, với doanh thu đạt được trong năm 2015 hơn 6.300 tỷ đồng đã được công nhận ưu tiên về hải quan.

Với việc được công nhận ưu tiên này, Tổng công ty CP May Việt Tiến sẽ được hưởng các chế độ ưu tiên: Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh; ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan; kiểm tra chuyên ngành; thủ tục thuế; thủ tục xuất khẩu tại chỗ; kiểm tra sau thông quan.

Tổng Công ty CP May Việt Tiến là một trong những doanh nghiệp may mặc hàng đầu của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam và là doanh nghiệp thứ 56 được công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Năm 2015, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 6.311 tỷ đồng và kế hoạch năm 2016 đạt doanh thu 6.700 tỷ đồng. Hàng hóa xuất khẩu của Tổng Công ty tập trung vào các thị trường chủ lực là Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU…

Giai đoạn 2007 đến 2015, doanh thu của Việt Tiến tăng hơn 5 lần: từ 1.200 tỷ đồng lên 6.311 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tăng 3 lần: từ 62 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng/năm. Lợi nhuận tăng 9,4 lần: từ 33,4 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 4,5 lần: từ 2,5 triệu đồng lên 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Mục tiêu của Tổng công ty, phấn đấu đến năm 2020 đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 15%/năm. T

Thế Hải