Máy tính không nhận ra máy MP3

    Báo Công Thương
    Gốc

    Triệu chứng: MP3 chỉ có tín hiệu sạc pin, thư mục "Music/All songs" trong máy bị mất dữ liệu, chỉ duy nhất thư mục "Pictures/Photos" vẫn còn. Đồng hồ trong MP3 chạy sai giờ mặc dù đã chỉnh lại cho đúng. Khi vào Setting > System Info/Version thì máy MP3 báo "System Error".

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=53&subjectID=13731