Máy phát điện 'sốt' theo mùa cắt điện

    Gốc

    Mùa nóng chưa đến nhưng tình trạng thiếu điện đã bắt đầu diễn ra. Đứng trước nguy cơ có thể bị cắt điện bất kì lúc nào người dân bắt đầu đổ xô di tìm các loại máy phát điện, đèn xạc…

      Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19735