Máy nước nóng năng lượng mặt trời: May nhờ rủi chịu

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Từ 17 đơn vị sản xuất, kinh doanh máy nước nóng năng lượng mặt trời ban đầu tham gia chương trình, nay con số đó đã là trên 50 đơn vị đăng ký bán trực tiếp cho khách hàng.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/NSHT/52446/default.aspx