Máy in mới HP Laserjet P1006

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    HP đã giới thiệu ra thị trường Việt Nam sản phẩm máy in mới HP LaserJet P1006 thông qua chương trình “Chiến binh thép” tổ chức ngày 21/12/2007 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8665&t=pcolarticle