Máy đánh thức lái xe ngủ gật

Với sản phẩm “Đánh thức cơn ngủ gật cho tài xế", Nguyễn Ngọc Đức (Thanh Hóa) đoạt giải nhì quốc gia cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hải Phòng.

Nguyễn Dương