“May áo” cho lobby

Hơn lúc nào hết, “vận động chính sách công” phải được xem như việc làm cần thiết và hợp lý - đó là ý kiến của nhiều chuyên gia nghiên cứu! Tuy nhiên, nhiều DN, hiệp hội… lại cho rằng tiếng nói của họ đang bị các cơ quan quản lý xem nhẹ.Chi tiết...