Màu sắc và sức khỏe

Màu sắc là một trong những món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta. Không đơn giản chỉ là làm đẹp thêm cho cuộc sống, những sắc màu còn ẩn chứa những bí mật liên quan mật thiết tới sức khỏe của con người.