Mậu Danh - Trung Quốc: vựa vải thiều lớn nhất thế giới | Nhìn ra thế giới | 29/05/2024

Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được coi là vựa vải lớn nhất Trung Quốc và cũng là lớn nhất thế giới với sản lượng đạt 620.000 tấn, chiếm 1/5 sản lượng thế giới.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/mau-danh-trung-quoc-vua-vai-thieu-lon-nhat-the-gioi-nhin-ra-the-gioi-29-05-2024-240583.htm