Màu của năm 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - ‘18 - 3943 Blue Iris’ (màu xanh tím) sẽ là màu của năm 2008, đó là công bố của Pantone Inc,. - nhà cung cấp các giải pháp màu sắc có uy tín toàn cầu trong ngành công nghiệp thiết kế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=51512