Mẫu bán tải Hyundai Santa Cruz 2025 được nâng cấp

Tương tự như Creta, thay đổi đáng chú ý nhất của Hyundai Santa Cruz là mặt ca-lăng mới vuông vức hơn cùng những nâng cấp cho bản địa hình XRT.

Trịnh Đạt

Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/video/mau-ban-tai-hyundai-santa-cruz-2025-duoc-nang-cap-15554.htm