Mặt trăng gần trái đất nhất trong gần 70 năm

Ngày 14/11 là thời điểm mặt trăng ở gần trái đất nhất kể từ năm 1948 tới nay, tạo nên hiện tượng "siêu trăng", và lần tiếp theo như vậy sẽ diễn ra vào năm 2034.

Đông Phong - Lê Tuấn (Theo Space)