Mặt trái xoan lên ngôi

    Gốc

    Đã qua rồi thời khuôn mặt góc cạnh, phụ nữ ngày nay có xu hướng phẫu thuật để có khuôn mặt hình trái xoan. Theo khảo sát của nhóm tư vấn Horizon trên 1.600 phụ nữ châu Á trong độ tuổi 18-55, hơn 33% đi thẩm mỹ cải thiện đường nét, chủ yếu là để có khuôn mặt như... trứng ngỗng

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/204851.asp