Mất sức cạnh tranh vì thể lực hạn chế

Thể lực lao động VN thấp kém cả về chiều cao, cân nặng cũng như sức bền, sự dẻo dai và điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến, giảm đáng kể sức cạnh tranh của lao động VN với lao động các nước trong khu vực và thế giới.