Mất ngủ có thể gây rối loạn chức năng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu tính tuổi thọ trung bình của con người là 60, thì chúng ta đã mất khoảng 20 năm để ngủ. Với quan niệm sai lầm cho rằng "ngủ" là lãng phí thời gian, nhiều người đã coi nhẹ chất lượng giấc ngủ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=102529