Mất ngủ 1 đêm cũng làm bộ não “shut down” tạm thời!

Một nghiên cứu gần đây đã chứng minh được rằng thậm chí chỉ một đêm không ngủ cũng đủ làm cho bộ não của bạn mất thăng bằng nghiêm trọng.