Mất mạng người vì câu 'nói đểu'

(Zing) - Hai nhóm uống bia có lời qua tiếng lại, Tiến bỏ về lấy con dao chọc tiết lợn đến gọi Tạo ra rồi đâm anh này chết ngay trên đường đi cấp cứu.