Mất hơn 170 tỷ đồng, nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị đề nghị xem xét kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy, bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm: 'kê khai tài sản không trung thực', vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm..

Ngày 13/6, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, thực hiện quy chế làm việc, đơn vị này vừa tổ chức kỳ họp thứ 39, khóa XI để thông qua một số vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên địa bàn tỉnh.

 Kỳ họp lần thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.

Kỳ họp lần thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.

Theo đó, tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Căn cứ Kết luận số 53-KL/UBKTTU, ngày 6/5/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về xác minh tài sản, thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương.

Qua kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm: “kê khai tài sản không trung thực”, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Với những nội dung nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền.

Thành Nhân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mat-hon-170-ty-dong-nu-chu-tich-ubnd-huyen-nhon-trach-bi-de-nghi-xem-xet-ky-luat-post299129.html