Mất chồng chỉ vì làm đẹp

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - “Lão chồng chị đù đờ là thế, ai ngờ cũng mê mấy đứa con gái vừa nứt mắt. Chị đã từng nghĩ, có cho không lão cũng chẳng thèm, thế mà...”

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=91369