'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét

Mất bao nhiêu công sức tạo dáng để có bức ảnh đẹp, cuối cũng lại bị "phá bĩnh" một cách vô duyên.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 1

Úi giời, người ta chụp ảnh mà cũng bị phá.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 2

Ối giời, hai người đang chụp ảnh đấy hả?

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 3

Mấy chị cho em chụp ké tấm ảnh với nhé.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 4

Mọi người có thấy em "đẹp trai" không?

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 5

Haha, cuối cùng thì em cũng được chụp ảnh rồi.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 6

Chụp ảnh mà không gọi em sao?

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 7

Không biết cái này để làm gì nhỉ?

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 8

Chụp ảnh là phải cười tươi lên chứ mấy nhóc.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 9

Chúc mừng hạnh phúc anh chị nhé.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 10

Wow, sao họ lại "cắn nhau" ở đây nhỉ?

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 11

Chỉ là tình cờ thôi mà ông anh.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 12

Mọi người tạo dáng để em chụp ảnh nào.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 13

Mọi người đang chụp gì đấy, tôi ở đằng sau nè.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 14

Úi giời, em đi qua tí nhé.

'Mất bình tĩnh' với những kẻ phá bĩnh đáng ghét - Ảnh 15

Cười tươi lên em chụp ảnh nào.