Mắt bão

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Mắt bão là tên  vừa ráo mực của nhà văn trẻ Phan Hồn Nhiên (ảnh) đang chuẩn bị ra mắt bởi NXB Văn nghệ, với số bản in lần đầu 3.000.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Vanhoc/2008/5/2/236983.tno