Maserati GranTurismo Trofeo 2023: Mẫu xe 2 cửa đáng chú ý

Maserati GranTurismo sẽ được phân phối trên toàn cầu. Tùy từng thị trường mà hãng xe chỉ bán bản chạy xăng hay cả bản điện. GranTurismo được bán ra với 3 phiên bản Modena, Troèo và Folgore.

Trịnh Đạt

Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/video/maserati-granturismo-trofeo-2023-mau-xe-2-cua-dang-chu-y-14010.htm