MaritimeBank cắt giảm hàng ngàn nhân viên

Năm 2012, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MaritimeBank (MSB) đã giảm 1,060 nhân viên và tiếp tục có kế hoạch cắt giảm 680 nhân viên trong năm 2013. Như vậy, tổng cộng trong hai năm 2012 và 2013, ngân hàng sẽ giảm hơn 1,700 nhân sự.

Cụ thể, tại thời điểm cuối năm 2011, tổng số lao động chính thức của ngân hàng ở mức 4,699 người.

Ngân hàng đã đặt kế hoạch tăng số lượng nhân viên lên 7,970 người vào cuối năm 2012 nhưng kết quả không như dự định. Số lượng nhân viên MaritimeBank không những không tăng mà thậm chí còn giảm hơn cả ngàn người trong năm. Theo đó, vào thời điểm cuối năm 2012, MaritimeBank chỉ còn 3,639 nhân viên chính thức (bao gồm cả công ty AMC ).

Việc cắt giảm nhân sự trong năm 2012 được Maritime giải thích do ngân hàng điều chỉnh lại cơ cấu của một số bộ phận, đặc biệt là bộ phận bán hàng trực tiếp đã chuyển sang thuê dịch vụ.

Không dừng lại ở đó, hiện HĐQT của MaritimeBank dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 tổ chức vào ngày 25/04 tới việc cắt giảm thêm 680 nhân viên. HĐQT dự kiến tổng số lao động của ngân hàng vào cuối năm 2013 sẽ là 4,200 người. Tuy nhiên, số lượng nhân viên này đã tính thêm cả số lượng người thuê theo hợp đồng với công ty cung ứng nhân lực.

Được biết, trong năm 2012, thu nhập bình quân của nhân viên MaritimeBank là 11.4 triệu đồng/tháng, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 10.3 tỷ đồng.

Đan Thanh (Vietstock)

ffn