Maritime Bank được chỉ định phục vụ Dự án do WB tài trợ

Thống đốc NHNN vừa có Quyết định chỉ định NHTMCP Hàng Hải (Maritime Bank) làm ngân hàng phục vụ cho Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường công tác phổ biến số liệu thống kê quốc gia của Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường công tác phổ biến số liệu thống kê quốc gia của Việt Nam” theo Hiệp định Viện trợ không hoàn lại (Số hiệu TF013722) đã được NHNN đồng ký với WB ngày 16/6/2014.

Thống đốc NHNN yêu cầu Tổng giám đốc Maritime Bank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện Dự án.